Home Yangiliklar

Yangiliklar

O’zbekiston Respublikasi Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti Sog’likni saqlashni tashkillashtirish, moliyalashtirish va boshqarish kafedrasi...

SHARTNOMA         Ushbu shartnoma O’zbekiston Respublikasining “Taʻlim to'g’risida”gi, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g’risida”gi konunlari xamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 15 iyuldagi...

Уважаемые коллеги – посетители портала!

Я приветствую Вас и надеюсь, что каждый найдет для себя необходимую информацию об Институте, которая будет  не просто интересна Вам, но и практически полезна. Наша...

Dear colleagues – visitors of the portal!

    I welcome you and hope that everyone will find the necessary information about the Institute, which will be of interest not just...

Hurmatli hamkasblar – portalga tashrif etuvchilar!

Men Sizlarni samimiy qutlagan holda har bir kishi portalga kirganida o’zi uchun institut to’g’risida kerakli axborotga ega bo’lishiga va u nafaqat Sizga qiziqarli, balki...

Hurmatli hamkasblar – portalga tashrif etuvchilar!

Men Sizlarni samimiy qutlagan holda har bir kishi portalga kirganida o'zi uchun institut to'g'risida kerakli axborotga ega bo'lishiga va u nafaqat Sizga qiziqarli, balki...

Hurmatli hamkasblar – portalga tashrif etuvchilar!

Men Sizlarni samimiy qutlagan holda har bir kishi portalga kirganida o'zi uchun institut to'g'risida kerakli axborotga ega bo'lishiga va u nafaqat Sizga qiziqarli, balki...

Hurmatli hamkasblar – portalga tashrif etuvchilar!

Men Sizlarni samimiy qutlagan holda har bir kishi portalga kirganida o'zi uchun institut to'g'risida kerakli axborotga ega bo'lishiga va u nafaqat Sizga qiziqarli, balki...

Hurmatli hamkasblar – portalga tashrif etuvchilar!

Men Sizlarni samimiy qutlagan holda har bir kishi portalga kirganida o'zi uchun institut to'g'risida kerakli axborotga ega bo'lishiga va u nafaqat Sizga qiziqarli, balki...

Hurmatli hamkasblar – portalga tashrif etuvchilar!

Men Sizlarni samimiy qutlagan holda har bir kishi portalga kirganida o'zi uchun institut to'g'risida kerakli axborotga ega bo'lishiga va u nafaqat Sizga qiziqarli, balki...