O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha 2017-2021 yillarga mo’ljallangan Harakatlar strategiyasining amalga oshirilishi hamda O’zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyevning asarlarini o’rganish bo’yicha respublika shifokorlarining siyosiy-huquqiy madaniyatini oshirish bo’yicha buyruq