Oliy taʻlim tizimiga modulli texnologiyalarni joriy etish va  boshqarishning o‘ziga xos jihatlari!XARAKATLAR strategiyasi