Muxtaram Olimlar kengashi aʻzolari, sizlarni 23 aprel soat 14:00 da bo’ladigan navbatdagi olimlar kengashi majlisiga taklif etamiz.

Muxtaram Olimlar kengashi aʻzolari, sizlarni 23 aprel  soat 14:00 da bo’ladigan  navbatdagi olimlar kengashi majlisiga taklif etamiz.

Kun tartibi:

  1. Prezident qarorlarining bajarilishi borasida TVMOIda qilinayotgan ishlar xaqida maʻlumot. O’quv ishlari buyicha prorektor, t.f.d. Kasimova M.S.
  2. Pediatriya fakultetining hisoboti. Dekan dots. Saidazizova Sh.X.
  3. Bolalarda autizm muammolari. Prof. Shamansurov Sh.Sh.

4.Turli masalalar.