O’zbekiston Respublikasi Prezidentining tibbiy taʻlimni rivojlantirishga bag’ishlangan qarorlarida belgilangan vazifalar bajarilishi xolatini o’rganish bo’yicha tashkil etilagn komissiya aʻzolari TVMOI kafedralariga tashrif buyurdilar

     O’zbekiston Respublikasi Prezidentining tibbiy taʻlimni rivojlantirishga bag’ishlangan qarorlarida belgilangan  vazifalar bajarilishi xolatini o’rganish bo’yicha  tashkil etilagn komissiya aʻzolari TVMOI kafedralariga tashrif buyurdilar