Ихтисослашган кенгаш

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти қошидаги Ихтисослаштирилган Кенгаш

   Тошкент врачлар малакасини ошириш институти қошидаги Ихтисослаштирилган Кенгаш УзР ВМ қошидаги ОАКнинг 1-апрел 1993-йил №112 буйруғига асосан (К 087.49.02) 14.00.18 – Пси­хиатрия; 14.00.13-Асаб касалликлари буйича номзодлик диссертациялари ҳимоя қилиш учун ташкил топди.

    2001 йилдан бошлаб мазкур Ихтисослашти­рилган Кенгаш (К 087.49.02) 14.00.18 Психиатрия; 14.00.13-Асаб касалликлари бўйича номзодлик диссертациялари бир қаторда докторлик диссертацияларини ҳам ҳимоя қилиш ваколатига эга бўлди.

Тошкент врачлар малакасини ошириш инстиутининг Ихтисослаштирилган Кенгашининг раиси:
Сабиров Джурабой Марифбаевич
институт ректори, тиббиёт фанлари доктори, профессор
Қабул кунлари: Сешанба-Чоршанба: 15:00-17:00
Телефон: (+99871) 268-17-44
E-mail: info@tipme.uz

Тошкент врачлар малакасини ошириш инстиутининг Ихтисослаштирилган Кенгашининг раиси:
Сабиров Джурабой Марифбаевич
институт ректори, тиббиёт фанлари доктори, профессор
Қабул кунлари: Сешанба-Чоршанба: 15:00-17:00
Телефон: (+99871) 268-17-44
E-mail: info@tipme.uz

     Сўнгги 13 йил давомида (1999-2012.) ТошВМОИ қошидаги Ихтисослаштирилган Кенгашда 99 илмий иш ҳимояга олиб чиқилди, шундан 10 таси тиббиёт фанлари докторлигига, 89 таси тиббиёт фанлари номзодлигига даъвогарлик диссер- тацияларидир.

 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги 14.07.2016 Тиб.19.01 рақамли фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш

      Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги 16.07.2013 Тиб.19.01 рақамли фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш ОАКнинг 2013-йил 22-июлдаги № 017-сон қарори билан тасдиқланди.
Кенгашга 14.00.05 – Ички касалликлар
-14.00.06 – Кардиология
-14.00.13 – Неврология
-14.00.33 – Жамият саломатлиги. Соғликни сақлаш менежменти ва Бир марталик кенгашга
-14.00.18 – Психиатрия ва наркология
-14.00.23 – Хамширалик ишини ташкил этиш
диссертацияларни химояга қабул килиб олишга рухсат этилган.

     Ўзбекистон Республиксининг ОАК Раёсатининг 2015 йил 22 декабрдаги 219/2-сонли қарори ижросни таъминлаш мақсадида Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги 16.07.2013 Тиб.19.01 рақамли илмий кенгашга қуйидаги ихтисосликлар бўйича фан доктори илмий даражасини олиш учун диссертациялар химоясини ўтказишга рухсат берилди:
-14.00.06 – Кардиология
-14.00.13 – Неврология
-14.00.33 – Жамият саломатлиги. Согликни саклаш менежменти ва Бир марталик кенгашга
-14.00.18 – Психиатрия ва наркология
-14.00.23 – Хамширалик ишини ташкил этиш

     Ўзбекистон Республиксининг ОАК Раёсатининг 2016-йил 14-декабрдаги 226/2-сонли қарори ижросни таъминлаш мақсадида Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги илмий кенгаш 14.07.2016 Тиб.19.01 рақамига ўзгартирилди.

Илмий кенгаш таркиби

Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган йили Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, кенгашдаги ихтисослик шифри
1 Сабиров Джурабой Марифбаевич
(раис)
1946 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, ректор, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.13
2 Курбанов Равшанбек Давлетович
(раис ўринбосари)
1940 Республика ихтисослаштирилган кардиология маркази, директор, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.06
3 Асадов Дамин Абдурахимович
(раис ўринбосари)
1947 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.33
4 Гафуров Бахтиёр Гафурович
(раис ўринбосари)
1948 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.13
5 Убайдуллаева Наима Набихановна
(илмий котиб)
1965 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, курс рахбари, тиббиёт фанлари номзоди, доцент, 14.00.05
6 Юсупалиев Баходир Кахрамонович 1972 Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг Маданият, таълим, согликни саклаш ва ижтимоий мухофаза масалалари ахброт-тахлил департаменти шуъба мудири, 14.00.33
7 Каюмов Улугбек Каримович 1953 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.05
8 Хамрабаева Феруза Ибрагимовна 1962 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, факултет декани, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.05
9 Камилова Умида Кабировна 1962 Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий- амалий тиббиёи маркази, директор уринбосари, тиббиёт фанлари доктори, профессор 14.00.06
10 Шек Александр Борисович 1959 Республика ихтисослаштирилган кардиология маркази, директор уринбосари, тиббиёт фанлари доктори, катта илмий ходим 14.00.06
11 Мухамедова Муяссар Гафурджановна 1983 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра ассистенти, тиббиёт фанлари доктори, 14.00.06
12 Маджидова Ёкутхон Набиевна 1964 Тошкент педиатрия тиббиёт институти,  кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.13
13 Шамансуров Шаанвар Шамуратович 1957 Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, ректор, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.13
14 Рахимбаева Гулнора Саттаровна 1959 Тошкент тиббиёт академияси, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор 14.00.13
15 Искандарова Шахноза Тулкиновна 1967 Тошкент педиатрия тиббиёт институти,  кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.33
16 Исмаилов Сайдимурад Ибрагимович 1962 Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги, бошкарма бошлиги, тиббиёт фанлари доктори, доцент 14.00.33
17 Хамраев
Атаджан Каримович
1965 Коракалпогистон Республикаси Жукорги Кенгеси Раисининг уринбосари, тиббиёт фанлари доктори