O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2956, PQ-3151, PQ-2909 Qarorlari bo’yicha tarqatma materiallar

 1. Qarorlar va meyoriy hujjatlar
  PQ-2956,    “Yuklab olish”
  PQ-3151,    “Yuklab olish”
  PQ-2909,    “Yuklab olish”
 2. O’quv rejalar 2017-2018 o’quv yili uchun    “Yuklab olish”
 3. Malaka talablari 2017    “Yuklab olish
 4. Fan dasturlari 2017    “Yuklab olish”
 5. Prezentatsiyalar    “Yuklab olish