INSTITUTDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TO‘G‘RISIDA MAʻLUMOT

Loyiha raqami Loyiha nomi Loyiha rahbari
SSV-AD-021 Temir tanqisligi kamqonliklari texnologiyasini ushbu muammo farmako-ekonomik jabhalarini eʻtiborga olib ishlab chiqish Osipova L.A. t.f.n.
SSV-F-019 Bolalarda surunkali kolostazi bilan kechadigan yo‘g‘on ichak rivojlanish nuqsonlarining asoratlangan shakllarini mujassamlashtirgan tekshiruvi va davolash hamda eksperimentda kolostazni yaratishda etiopatogenetik kontseptsiyasini asoslash Akilov X.A. t.f.d.
SSV-F-034 Inson patologiyasiga tegishli ichak tayoqchasi (esherixiyalari)ning mintaqaviy xususiyati: feno- va genotip bo‘yicha virulentlik omillari, antibiotiklarga turg‘unligi va alternativ dori vositalari (fitovositalar) taʻsiri samaradorligini o‘rganilishi Isxakova X.I. t.f.d.
SSV-MUZ-AD-001 O‘tkir nafas yetishmovchiligida neyroreanimatsiya sharoitida tanlov, monitoring va korrektsiyaning integral usuli Abduraxmanov O.B. t.f.d.
SSV-MUZ-AD-003 Surunkali yurak yetishmovchiligi bor bemorlarni davolash ishlarini yanada takomillashtirish Muxamedova M.G. t.f.d.

 

Loyiha raqami Loyiha nomi Loyiha rahbari
PZ-2017090919 Современные аспекты диагностики и лечения внепеченочных проявлений хронического вирусного гепатита С Raximova V.Sh., t.f.n.
PZ-20170928638 Разработка клинико-генетических методов диагностики с идентификацией причин задержки психомоторного и речевого развития у детей с эпилепсией Shamansurov Sh.Sh., t.f.d.
PZ-20170929793 Совершенствование лечебно-диагностического процесса с исползованием новых технологий при закрытых травмах брюшной полости у детей Akilov X.A., t.f.d.