Ишонч телефони:
+998 71 268-17-44
Rektorat

I-Stomatologiya kafedrasi

Alimov Alisher Sadikovich

Professor

Reception Days: +998 90 178-32-37

Phone: +998 90 178-32-37

E-mail: stomatologiya1@inbox.uz