Ишонч телефони:
+998 71 268-17-44
Ихтисослаштирилган кенгаш

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти қошидаги Ихтисослаштирилган Кенгаш

      Тошкент врачлар малакасини ошириш институти қошидаги Ихтисослаштирилган Кенгаш УзР ВМ қошидаги ОАКнинг 1-апрел 1993-йил №112 буйруғига асосан (К 087.49.02) 14.00.18 – Пси­хиатрия; 14.00.13-Асаб касалликлари буйича номзодлик диссертациялари ҳимоя қилиш учун ташкил топди.

   2001 йилдан бошлаб мазкур Ихтисослашти­рилган Кенгаш (К 087.49.02) 14.00.18 Психиатрия; 14.00.13-Асаб касалликлари бўйича номзодлик диссертациялари бир қаторда докторлик диссертацияларини ҳам ҳимоя қилиш ваколатига эга бўлди.

 

Описание: http://tipme.uz/wp-content/uploads/2016/12/7_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-248x300-248x300.jpg Ихтисослаштирилган Кенгашининг раиси:
 Акилов Хабибулла Атауллаевич
 Ўқув ишлари бўйича проректор, тиббиёт фанлари доктори, профессор
 Қабул кунлари: Душанба-Жума: 14:00-17:00
 Телефон: (+99871) 268-29-10
 E-mail: Kh.Akilov@tipme.uz


Описание: http://tipme.uz/wp-content/uploads/2016/12/1.jpg Ихтисослаштирилган Кенгашининг котибаси:
 Убайдуллаева Наима Набихановна
 Пулмонология ва клиник аллергология кафедраси мудираси,к.м.н.,доцент
 Қабул кунлари: сешанба ва пайшанба 14.00дан 16.00гача
 Телефон: (+99890) 1854597
 E-mail: unaima@mail.ru


       Сўнгги 13 йил давомида (1999-2012.) ТошВМОИ қошидаги Ихтисослаштирилган Кенгашда 99 илмий иш ҳимояга олиб чиқилди, шундан 10 таси тиббиёт фанлари докторлигига, 89 таси тиббиёт фанлари номзодлигига даʻвогарлик диссертацияларидир.

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги 14.07.2016 Тиб.19.01 рақамли фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш

    Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги 16.07.2013 Тиб.19.01 рақамли фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш ОАКнинг 2013-йил 22-июлдаги № 017-сон қарори билан тасдиқланди.
-Кенгашга 14.00.05 – Ички касалликлар
-14.00.06 – Кардиология
-14.00.13 – Неврология
-14.00.33 – Жамият саломатлиги. Соғликни сақлаш менежменти ва Бир марталик кенгашга
-14.00.18 – Психиатрия ва наркология
-14.00.23 – Хамширалик ишини ташкил этиш
диссертацияларни химояга қабул килиб олишга рухсат этилган.

      Ўзбекистон Республиксининг ОАК Раёсатининг 2015 йил 22 декабрдаги 219/2-сонли қарори ижросни таʻминлаш мақсадида Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги 16.07.2013 Тиб.19.01 рақамли илмий кенгашга қуйидаги ихтисосликлар бўйича фан доктори илмий даражасини олиш учун диссертациялар химоясини ўтказишга рухсат берилди:
-14.00.06 –
Кардиология
-14.00.13 – Неврология
-14.00.33 – Жамият саломатлиги. Согликни саклаш менежменти ва Бир марталик кенгашга
-14.00.18 – Психиатрия ва наркология
-14.00.23 – Хамширалик ишини ташкил этиш

     Ўзбекистон Республиксининг ОАК Раёсатининг 2016-йил 14-декабрдаги 226/2-сонли қарори ижросни таʻминлаш мақсадида Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги илмий кенгаш 14.07.2016 Тиб.19.01 рақамига ўзгартирилди.

       Ўзбекистон Республикаси ОАК Раёсатининг 2017 йил 27 июндаги 240/2-сонли Қарорига биноан Илмий кенгашга ДСc.27.06.2017.Тиб.31.01.  рақами берилди.

 

ТВМОИ хузуридаги  ДСc.27.06.2017.Тиб.31.01.  рақамли Илмий кенгаш таркиби

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Тугилган йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони, кенгашдаги ихтисослик шифри

1

Акилов Хабибулла Атауллаевич

(раис)

1957

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, ректор, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.33

2

Сабиров Джурабой Марифбаевич

(раис уринбосари)

1946

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.13

3

Курбанов Равшанбек Давлетович

(раис уринбосари)

1940

Республика ихтисослаштирилган кардиология маркази, директор, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.06

4

Асадов Дамин Абдурахимович

(раис уринбосари)

1947

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.33

5

Убайдуллаева Наима Набихановна

(илмий котиб)

1965

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари номзоди, доцент, 14.00.06

6

Убайдуллаев Абдулла Мухаррамович

1934

Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пулмонология илмий-амалий тиббиёт  маркази,  тиббиёт фанлари доктори, профессор-консултант, 14.00.06

7

Каюмов Улугбек Каримович

1953

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.05

8

Хамрабаева Феруза Ибрагимовна

1962

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, факултет декани, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.05

9

Камилова Умида Кабировна

1962

Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий- амалий тиббиёи маркази, директор уринбосари, тиббиёт фанлари доктори, профессор 14.00.06

10

Шек Александр Борисович

1959

Республика ихтисослаштирилган кардиология маркази, директор уринбосари, тиббиёт фанлари доктори, катта илмий ходим 14.00.06

11

Мухамедова Муяссар Гафурджановна

1983

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра ассистенти, тиббиёт фанлари доктори, 14.00.06

12

Гафуров Бахтиёр Гафурович

 

1948

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.13

13

Маджидова Ёкутхон Набиевна

1964

Тошкент педиатрия тиббиёт институти,  кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.13

14

Шамансуров Шаанвар Шамуратович

1957

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, ректор, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.13

15

Рахимбаева Гулнора Саттаровна

1959

Тошкент тиббиёт академияси, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор 14.00.13

16

Искандарова Шахноза Тулкиновна

1967

Тошкент педиатрия тиббиёт институти,  кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор, 14.00.33

17

Исмаилов Сайдимурад Ибрагимович

1962

Узбекистон Республикаси Президенти девони, бош консултант, тиббиёт фанлари доктори, доцент 14.00.33

18

Хамраев Атаджан Каримович

1965

Кораколпогистон Республикаси Жукорги Кенгеси Раисининг уринбосари, тиббиёт фанлари доктори,  14.00.33

19

Юсупалиев Баходир Кахрамонович

 

1972

Узбекистон Республикаси Согликни саклаш вазирлиги, вазирнинг биринчи уринбосари, тиббиёт фанлари доктори,  14.00.33